Política de privacidade

 • Home
 • Política de privacidade

Información para o usuario

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos persoais?

SNBRAND PUBLICIDAD SL. é o RESPONSABLE do tratamento dos datos persoais do USUARIO e comunícalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (GDPR), e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD).

Para que tratamos os teus datos persoais?

Para manter unha relación comercial co usuario. As operacións previstas para realizar o tratamento son:

 • Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS, redes sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán realizadas polo RESPONSABLE e estarán relacionadas cos seus produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou provedores cos que este acade algún acordo de promoción. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos datos persoais.
 • Realizar estudos de mercado e análises estatísticas.
 • Tramitar encargos, solicitudes, dar resposta ás consultas ou a calquera tipo de petición que sexa realizada polo USUARIO a través de calquera das canles de contacto que se poñen á súa disposición na páxina web do RESPONSABLE.
 • Remitir o boletín informativo online sobre novidades, ofertas e promocións na nosa actividade.

Por que motivo podemos tratar os teus datos persoais?

Porque o tratamento está lexitimado polo artigo 6 do GDPR da seguinte forma:

 • Co consentimento do USUARIO: remisión de comunicacións comerciais e do boletín informativo.
 • Por interese lexítimo do RESPONSABLE: realizar estudos de mercado, análises estatísticas, etc. e tramitar encargos, solicitudes, etc. a petición do USUARIO.

Durante canto tempo gardaremos os teus datos persoais?

Os datos persoais relativos a persoas físicas que dende SNBRAND PUBLICIDAD SL recompilamos por calquera medio conservaranse mentres o interesado non solicite a súa supresión. Así mesmo, conservaranse mentres se manteña a relación que orixinou o tratamento dos datos, respectando en calquera caso os prazos legais de conservación. Concluído este período, os datos persoais serán eliminados de todos os nosos sistemas.

A quen lle facilitamos os teus datos persoais?

Non está prevista ningunha comunicación de datos persoais a terceiros agás, se for necesario para o desenvolvemento e execución das finalidades do tratamento, aos nosos provedores de servizos relacionados con comunicacións, cos cales o RESPONSABLE ten subscritos os contratos de confidencialidade e de encargado de tratamento esixidos pola normativa vixente de privacidade.

Cales son os teus dereitos?

Os dereitos que asisten ao USUARIO son:

 • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
 • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos, e de limitación ou oposición ao seu tratamento.
 • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:

SNBRAND PUBLICIDAD SL, PRAZA DE CURROS ENRÍQUEZ N.º 1, OFICINA 204. 36001. PONTEVEDRA. info@omeucompromiso.com

Carácter obrigatorio ou facultativo da información facilitada ao usuario

Os USUARIOS, mediante a marcación das casas correspondentes e a introdución de datos nos campos marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do provedor, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O USUARIO garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSABLE son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación.

O RESPONSABLE informa de que todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao USUARIO. No caso de que non se faciliten todos os datos, non se garante que a información e servizos proporcionados se axusten completamente ás súas necesidades.

Medidas de seguridade

En conformidade co estipulado nas normativas vixentes sobre protección de datos persoais, o RESPONSABLE está a cumprir con todas as disposicións das normativas GDPR e LOPDGDD para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e especificamente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e axeitados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.

O RESPONSABLE garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o GDPR e a LOPDGDD co fin de protexer os dereitos e liberdades dos USUARIOS e que lles comunicou a información adecuada para que poidan exercelos.

Para máis información sobre as garantías de privacidade, podes dirixirte a: SNBRAND PUBLICIDAD SL, PRAZA DE CURROS ENRÍQUEZ N.º 1, OFICINA 204. 36001. PONTEVEDRA. info@omeucompromiso.com